oise 60

 • Eglise Saint-Germain te Sacy-le-Grand (Oise 60)

  Eglise Saint-Germain

  te Sacy-le-Grand

  Geschiedenis.

  De 1ste geschreven vermelding van de gemeente gaat terug tot het midden van de 8ste eeuw.  De stichtingsdatum van de parochie is niet gekend.  Geen enkele auteur beschrijft of de kerk is toegewijd aan de heilige Germanus van Parijs of van Auxerre.  Nog in het midden van de 8ste eeuw maakte Sacy-le-Grand deel uit van het koninklijk domein.  In zijn testament laat koning Lodewijk IX de Heilige, Sacy-le-Grand over aan zijn zoon Robert de Clermont waardoor het dorp wordt verheven tot een baljuwschap en toegevoegd aan het graafschap van Clermont.  Reeds in augustus 1281 schenkt graaf Robert enkele bezittingen aan de abdij Saint-Lucien van Beauvais die in ruil al haar rechten op Sacy-le-Grand afstaat.

  Tijdens het Ancien Régime hing de parochie af van de dekenij van Pont-Sainte-Maxence, de aartsdekenij van Breteuil en het diocees van Beauvais.  De begever van de prebenden van de priester is de bisschop van Beauvais.

  De kerk Saint-Germain is een uitgestrekt gebouw met een ingewikkelde en onregelmatige structuur maar met een elegante en verzorgde samenhang.  Zijn grootse afmetingen zijn verklaarbaar in verband met het uitoefenen van Sacy-le-Grand als hoofdplaats van een burggraagschap.  De verschillende delen van de huidige kerk zijn bij benadering te dateren dankzij de archeologische analyse.  Slecht 2 precieze data zijn gekend.  Oorspronkelijk was het een kerk met een basicaal plan van het laatste kwart van de 11de eeuw waarschijnlijk voorzien van een transept.  Men bemerkt nog een rij van kanteelversiering aan de zuidelijke kruisbeuk als oorspronkelijke Romaanse versiering welk Amédée Beaudry eveneens vermeldt aan de westelijke gevel.  Ook is het metselverband in opus spicatum, beschouwd als een element van grote ouderdom.  De meest herkenbare restanten van de Romaanse kerk zijn de grote boogreeksen ten noorden van het schip.  De buitenste muren van de zijbeuk zijn eveneens Romaans.  Toen Sacy-le-Grand nog deel uitmaakte van het koninklijk domein, dus voor Lodewijk IX de Heilige, werd de kerk begiftigd met een nieuwe basis voor de klokkentoren waarvan nog enkel het gewelf dateert, een nieuw Gotisch koor van 2 traveeën en met een zijkapel ten zuiden van de 1ste travee en waarschijnlijk eveneens ten zuiden van de 2de travee.  Over de klokkentoren van deze periode weet men nagenoeg niets meer die moest overeenkomen met de huidige.  De zuidelijke Romaanse kruisbeuk was overwelfd met ribben maar is later herwerkt geweest.  Eens Sacy-le-Grand de zetel werd van een burggraafschap, is de noordelijke zijbeuk van het koor gebouw in hooggotiek en de laatste travee van de zuidelijke zijbeuk ontving een venster met opvulling in dezelfde stijl.

  Na de Honderdjarige Oorlog is de kerk gedeeltelijk gereconstrueerd en diepgaand herwerkt in de flamboyante Gotische stijl.  De werken begonnen einde 15de eeuw tot het begin van de 16de eeuw met de totale reconstructie van de laatste travee van de zuidelijke zijbeuk van het koor waar men het enige gewelf in de flamboyante stijl terugvindt die de kerk bezit, en de herwerking van het venster in de as van het kooreinde.  De ribben en de gordelbogen van de zuidelijke kruisbeuk zijn opnieuw gehouwen zoals ook de 1ste grote boog ten zuiden van de hoofdbeuk van het koor maar heeft wel zijn kapitelen behouden.  De herwerking in de stijl van dat moment gebeurt met een herneming van de pijlers van de klokkentoren, aan de kruising van het transept.  Hun grote diameter verwijst naar een aanwezigheid van een klokkentoren gebouwd in hard materiaal tijdens deze periode.  Het gewelf van de 12de eeuw wordt bewaard en de zijdelingse boogreeksen zijn hernomen terwijl minstens de onderste cilinder van de loodrechte gordelbogen opnieuw de juiste afmeting krijgen.  Op hetzelfde moment als de kruising van het transept voorziet men eveneens een reconstructie van het schip.  Dit omvat het vervangen van de grote boogreeksen in het zuiden en het vervangen van de laatste grote en een halve boogreeks van de noordelijke zijbeuk door 1 enkele maar grote boogreeks.  De rest van de Romaanse noordelijke zijbeuk ontsnapt uiteindelijk aan de afbraak en bijgevolg bleef het schip overdekt met een gelambriseerd plafond wat men eveneens aantreft bij de zuidelijke zijbeuk.

  Tijdens een 3de campagne in het midden van de 16de eeuw zijn de nieuwe travee van de noordelijke zijbeuk, de noordelijke kruisbeuk en de kapel die deze verdubbeld afgewerkt geweest en overwelfd met ribben in een late flamboyante stijl die reeds de overgang naar de Renaissance verraadt.

  De onregelmatigheid van het schip doet de kerkfabriek onder het Tweede Keizerrijk besluiten dat de kerk onafgewerkt is gebleven bij de campagnes in de flamboyante periode.  Bij de 1ste fase van de nieuwe werken wordt de bescheiden klokkentoren vervangen door een neogotische toren.  Zijn samenstelling is heel trouw aan de architectuur in de regio van de 13de eeuw maar de talrijke details en vooral de bekroning van de muren door een balustrade verraden zijn werkelijke periode.  De nieuwe spits wordt afgewerkt in 1870.  Het portiek van het zuidelijke zijportaal van begin 13de eeuw wordt volledig herbouwd in de neogotische smaak.  Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870/1871 wordt de binnenste bekleding herwerkt en voor het einde van de 19de eeuw beëindigd.  Het betreft de overwelving met ribben van het schip; de zuidelijke en noordelijke Romaanse zijbeuk.  De vensters van de 2de en 3de travee worden verborgen door toevoeging van een dienstgebouw aan de noordelijke zijbeuk.  Einde 19de eeuw zijn de westelijke bogen van het schip en de zuidelijke zijbeuk verfraaid met opvulling van het hooggotische type.

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  Beschrijving.

  Regelmatig georiënteerd met een lichte afwijking van de as naar het zuidoosten aan de zijde van het kooreinde, komt de kerk met een onregelmatig plan van 3 beuken overeen.  Zij stelt zich samen met een schip van 4 traveeën met een noordelijke zijbeuk met de eerste 3 traveeën en deze zijbeuk is overwelfd met op ongeveer dezelfde hoogte ten noorden van de laatste travee alsook in het zuiden; met een basis van de klokkentoren, eveneens de kruising van het transept en dit in de as van het schip; met 2 kruisbeuken waarvan deze in het zuiden lager is en deze in het noorden verdubbeld met een kapel; met een koor van 2 traveeën met 2 zijbeuken en alle 3 beëindigd door een plat kooreinde.  Een sacristie voegt zich in tussen de zuidelijke kruisbeuk en de 1ste travee van de zuidelijke zijbeuk van het koor, een traptorentje flankeert de noordwestelijke hoek van de kapel en een toevoeging met een kleine breedte paalt aan de 2de en 3de travee van de noordelijke zijbeuk.  De centrale beuk is van dezelfde hoogte en breedte over zijn ganse lengte.  Deze wordt smaller aan de kruising van het transept.  De noordelijke zijbeuk is echter heel nauw.  De 4 volgende traveeën zijn van dezelfde hoogte en breedte.  In het zuiden hebben de eerste 4 traveeën dezelfde afmetingen.  Er bevinden zich 3 grote en een halve travee voor de eerste 3 traveeën van het schip en de gootmuur van de zuidelijke zijbeuk van het schip houdt 5 traveeën in voor de 4 grote boogreeksen.  Enkel de eerste 3 traveeën van het schip bezitten 2 verdiepingen waarvan een verdieping voor de grote boogreeksen en een verdieping met hoge, blinde muren.  Bij de rest van de hoofdbeuk bezitten de hoge muren enkel 1/5 in hoogte van de verheffing in het schip of 3/4 bij de kruising van het transept en de noordelijke koorzijde, of minder dan 1/4 van de zuidelijke koorzijde.

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  Het geheel van de kerk is overwelfd met ribben maar in het schip, zijn zijbeuken gaat het enkel om valse gewelven in licht materiaal die dateren van het einde van de 19de eeuw.  De gewelven van de noordelijke zijbeuk aan de laatste  travee van het schip en de kapel van de noordelijke kruisbeuk zijn versierd met kruinribben.  Het gewelf van de noordelijke kruisbeuk bezit kruin- en hulpribben.  Men betreedt de kerk langs het westelijke portaal van het schip of langs het zijportaal onder het neogotische portiek aan de 4de travee van de zuidelijke zijbeuk.

  Buitenzijde.

  De kerk Saint-Germain is een gebouw dat indruk maakt omwille van zijn verhoudingen, zijn talrijke kapellen en zijn grote vensters met hun ingewikkelde flamboyante opvullingen.  Zij bezit het allure van een dorpskerk van een zeker belang welke uitsteekt boven het merendeel van de plattelandskerken in de omgeving zoals geregeld voorkomt in bescheiden dorpen zoals te Cambronne-lès-Clermont, Nointel en Remy.  Zijn ingewikkelde structuur openbaart zich zowel aan de binnen- als de buitenzijde.  Al de buitenste verheffingen zijn zorgvuldig opgebouwd in maatsteen met uitzondering van de puntgevelmuur aan de zuidelijke kruisbeuk die gezet is in kleine breukstenen in een mortellaag met een samenstelling in opus spicatum boven het venster.  Eugène Woillez heeft met de restauratie in 1840 de noordelijke zijbeuk teruggevonden in hetzelfde type van metselverband.  Het parament is gedeeltelijk herdaan met de restauratie van het laatste kwart van de 19de eeuw.  Dus alles wat men ziet is niet authentiek.  Vooral de klokkentoren verkeert in dit geval en werd pas beëindigd in 1870.  Met een samenstelling van colonnetten in de traditie van de 12de eeuw, met de waterlijsten bovenaan de puntige steunberen, en een spits van grote diameter omgeven door 4 torentjes, zou deze gemakkelijk kunnen behoren tot een ontwerp van begin 13de eeuw.

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  De westelijke gevel van het schip is begrensd met 2 platte Romaanse steunberen.  De ingang in korfboog is zonder karakter.  Hierboven bevindt zich een groot venster waarschijnlijk van einde 19de eeuw.  Tussen de steunberen en dit venster loopt een band van staafvormige kanteelversiering, eveneens van de Romaanse periode.  Bij het begin van de noordelijke zijbeuk bemerkt men 2 platte rechthoekige steunberen aan de hoek en 2 rondboogvensters, met 1 in het westen en het andere in het noorden.  Onmiddellijk links van dit venster begint het dienstgebouw van de 19de eeuw die het grootste gedeelte van de Romaanse zijbeuk verbergt. 

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  frankrijk,picardië,oise 60,kerk,opus spicatum

  Bronnen.

  - Lucien Charton in Liancourt et sa région 1995.

  - Eugène Woillez in Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvaisis pendant la métamorphose romane; Editions Derache; Paris 1849.  Te lezen in http://books.google.fr

  - Louis Graves in Précis statistique sur le canton de Liancourt; Editions Achille Desjardins; Beauvais 1837. Te lezen in http://books.google.fr

  Bijlagen.

  -https://atlas-roman.blogspot.be/2014/07/60-oise-romane.html

  -https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NblwPQAIkI3UVSg2PA-flzJ6ub4&ll=49.348284235804%2C2.5798492013670966&z=12

  -https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Germain_de_Sacy-le-Grand

  -https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Église_Saint-Germain_de_Sacy-le-Grand?uselang=fr

  -https://www.eglisesdeloise.com/monument/sacy-le-grand-eglise-saint-germain/

  -http://freeoise.free.fr/communes/lettres/sacygran/sacy_le_grand.html

  -https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/KsMG6Eo5XoR

 • Eglise Saint-Gilles te Boubiers (Oise 60)

  Eglise Saint-Gilles

  te Boubiers

  Geschiedenis.

  De kerk Saint-Gilles is van oorsprong Romaans en gaat waarschijnlijk terug tot de eerste helft van de 12de eeuw en de centrale klokkentoren met zijn achthoekige stenen piramide bestaat reeds van deze periode.

  Het schip bewaart de muren van de Romaanse periode, herkenbaar aan hun klein metselverband in opus spicatum en de overblijfselen van platte steunberen.  Alles zoals het transept is heel erg herwerkt geweest in de 14de eeuw in de flamboyante Gotische stijl.  Deze werken hielden de bouw in van een nieuwe westelijke gevel, de overwelving van de laatste travee van het schip, de constructie van 2 kleine traveeën aan weerszijden van deze laatste, en de constructie van 2 doorgangen die de kruisbeuken met het koor verbinden.  De gewelven van het koor zijn op een ongekend tijdstip verdwenen.  De kerk werd als historisch monument geklasseerd op 22 juli 1943, samen met het kerkhof dat het omringt.

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  Beschrijving.

  Georiënteerd naar het zuidwesten stelt de kerk zich samen met een schip van 4 traveeën waarbij de laatste is overwelfd, met 2 kleine, vierkante traveeën aan de hoeken tussen de laatste travee van het schip en de transeptarm, met een transept, met een centrale klokkentoren die zich bovenaan de kruising van het transept verheft, met 2 doorgangen verbindend de 2 transeptarmen met het koor, en met een koor van 2 traveeën dat zich beëindigt met een vlak kooreinde.  Een rond traptorentje verdeeld zich met één van de 2 doorgangen aan de hoek tussen de zuidelijke kruisbeuk en het koor, en op een zekere afstand is een sacristie voor de zuidelijke muur van deze laatste aanpalend.  De muren stellen puntgevels aan de 4 uiteinden van het gebouw voor. De ruimten zijn opnieuw overdekt met afdaken.  Hetzelfde geval is voor de 2 doorgangen waarvan de buitenste muren steeds schuin zijn geplaatst welk aan de daken de vorm van een driehoek geven.  Alle daken zijn overdekt met dakpannen met uitzondering van de stenen spits van de klokkentoren.  Het schip bezit een gebroken tongewelf in houten panelen, en eveneens het koor maar de bundels van colonnetten en de schildbogen van de oude ribgewelven zijn op hun plaats gebleven terwijl het schip nooit overwelfd is geweest.

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  picardië,oise 60,kerk,klokkentoren,opus spicatum,vroegromaans

  Het Romaanse karakter van het schip verbergt zich achter een goed uitgevoerde flamboyante gevel en met smaak versierd.  Zij is begrensd met volumevolle steunberen aan de hoeken die terugvallen met 2 hernemingen na de tussenliggende talud en die zich beëindigen door pinakels.  De deur in korfboog bezet het midden van de gevel.  Deze is geflankeerd met dunne steunberen die een is met beeld onderaan inhouden, vervolgens een nisgewelf, een pinakel in basreliëf en uiteindelijk nog een pinakel als bekroning.

  De Romaanse klokkentoren telt één verdieping, bijzonder goed verborgen door de daken van het schip en het koor.  Hij is per zijde doorbroken door een brede rondboog en geflankeerd met colonnetten versierd met kapitelen aan de top.  In het Franse Vexin bezit enkel de klokkentoren van de kerk Saint-Gervais-et-Saint-Protais van Saint-Gervais, één opening per zijde.  De archivolten zijn onversierd maar de steunberen aan de hoek zijn afgerond om de half ingewerkte colonnetten voor te stellen, en met een rij van zaagtanden loopt rond de toren ter hoogte van de imposten.  Een identieke kordonlijst is zichtbaar onderaan de openingen in het noorden als het zuiden.  De muren zijn bekroond door de gootklossen met gebeeldhouwde kraagstenen van maskers.  De zijden van de piramide zijn versierd in visschubben en begrensd door voetringen in de lengte van de hoeken.  De overgang van het vierkante plan met het achthoekige plan laat zich door eenvoudige overhellende plannen, gewoonlijk vervangen door de torentjes.  Wat betreft de basis van de klokkentoren houdt deze vier grote pijlers in, deze zelf verbonden door rondbogen.  Het graatgewelf is niet origineel en is doorboord met een opening voor de klokken.

  7.jpg

  8.jpg

  9.jpg

  10.jpg

  11.jpg

  Bronnen.

  - Bernard Duhamel in Guide des églises du Vexin Français, Boubiers; Editions du Valhermeil; Paris 1988.

  - Dominique Vermand in Eglises de l'Oise te lezen in www.eglisesdeloise.com.

  Bijlagen.

  -http://atlas-roman.blogspot.be/2014/07/60-oise-romane.html

  -https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NblwPQAIkI3UVSg2PA-flzJ6ub4&ll=49.249685450272494%2C1.975189016313152&z=10

  -http://www.monumentum.fr/eglise-son-cimetiere-pa00114540.html

  -http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00114540

  -https://www.eglisesdeloise.com/monument/boubiers-eglise-saint-loup/

  -https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Gilles-Saint-Leu_de_Boubiers

  -https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3%89glise_Saint-Gilles-Saint-Leu_de_Boubiers

  -http://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/60-Oise/60089-Boubiers/111663-EgliseSaints-Leu-et-Gilles

  -http://clochers.org/Fichiers_HTML/Accueil/Accueil_clochers/60/accueil_60089.htm

  -https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/coZcGpsrH2Q

 • Eglise Saint-Martin te Breuil-le-Vert (Oise 60)

  Eglise Saint-Martin

  te Breuil-le-Vert

  Beschrijving.

  Tot en met de 11de eeuw is Clermont vooral een kasteel met heel weinig grondgebied.  De graven van Clermont hebben echter bezittingen in de omgeving van hun kasteel waaronder het dorp van Breuil-le-Vert.  De 1ste vermelding figureert in een charter van graaf Hugues I de Clermont in 1099 of 1100.  Door middel van deze charter schenkt hij de parochie van Breuil-le-Vert en zijn kerk aan de abdij Saint-Germer-de-Fly.  De schenking is het gevolg van een klacht van Ansel, bisschop van Beauvais, gericht aan de graaf.  Hierbij uit hij dat de priester aangesteld door de graaf zich heel nalatig vertoont in het uitoefenen van zijn opdracht.  Het grondgebied van Breuil-le-Vert is heel erg uitgestrekt en samengesteld uit verschillende gehuchten waaronder Béthencourtel, Rotheleux, la Croix de Creil, Gannetecourt, Lierval, Giencourt met een bevolking van wijnverbouwers en moerasgronden.  Het grote aantal inwoners rechtvaardigt een grotere kerk die op dat moment in constructie is en bijna afgewerkt.  Toegewijd aan de heilige Maarten hangt zij af van de dekenij en aartsdekenij van Clermont gedurende het ganse Ancien Régime.  In 1145 bevestigt zijn zoon, Renaud II de Clermont, de schenking gedaan door zijn vader en voegt hierbij een bezit van het neerhof, een visvijver, een bewoner met zijn bouwvallig huis, een uitzondering van schatting en gewoonten, en de inningen van taksen bij de Sint-Maartensfoor.  Door zijn bull van 1178 bevestigt paus Alexander III op zijn beurt de schenking aan de abdij Saint-Germer-de-Fly.  Voor dit alles zijn de voorwaarden voor een stichting van een priorij erg gunstig.  Deze stichting wordt uitgevoerd in de daarop volgende jaren.  De prior wordt de vroegere priester van het parochie maar de parochiale diensten worden voor een groot deel verzorgd door een seculiere geestelijke aangesteld door de prior die de titel draagt van levenslange vicaris.  De prior zelf is gehouden om de hoofdmis en de vespers op zondag en feestdagen te celebreren en de priester staat hem bij als diaken.

  De kerk die einde 11de eeuw bestond, was van het basicale plan zoals het Basse-Oeuvre van de kathedraal van Beauvais, Cinqueux, Montmille, Rhuis, Sacy-le-Grand, Saint-Rémy-l'Abbaye en een groot aantal Romaanse kerken in de streek van Laon en Soissons.  Dit is bewezen door het bestaan van de 4 dichtgestopte boogreeksen ten zuiden van het schip.  Het bijzondere geometrische decor van hun kapitelen verwijst naar het begin van de Romaanse kunst en is heel uniek in de regio.  Zij bootsen de collegiale Saint-Hildevert van Gournay-en-Bray na.  Het oude bestaan van een transept schijnt eveneens aangetoond door een platte Romaanse steunbeer ten zuiden van de kapel en door de sporen van een verbindingsstuk op een oude muur in de noordwestelijke hoek van de noordelijke zijbeuk van het koor.  Zoals gebruikelijk was in de regio, diende de kruising van het transept als basis van de klokkentoren.  Bij afwezigheid van andere bewaarde restanten of archeologische opgravingen is het onmogelijk om andere kenmerken van de Romaanse kerk toe te voegen.

  Op het einde van de 12de eeuw, met de ontluikende Gotiek, is de zuidelijke Romaanse kruisbeuk overwelfd en veranderd in een kapel door toevoeging van een 2de travee met polygonale apsis.  Begin 13de eeuw worden de rest van het transept, het koor en de klokkentoren opeenvolgend vervangen door een uitgestrekt Gotisch koor van 4 traveeën en verdubbeld wordt door een noordelijke zijbeuk van dezelfde hoogte en breedte.  De 2 laatste traveeën vormen een vierkant hallenkoor van 2 keer 2 traveeën zoals te Brenouille, Laigneville en Limay.  Zoals de zuidelijke verheffing van de 2de travee die als basis voor de klokkentoren dient, het aantoont, was het vroeger voorzien om de kapel te vervangen door een 2de zijbeuk overeenkomstig met deze in het zuiden.  Een opgerichte gordelboog is tegen deze geplaatst maar lager dan de kapel.  Deze onregelmatigheid vindt men niet terug aan de 1ste koortravee.

  Men sluit niet uit dat met de Honderdjarige Oorlog de noordelijke zijbeuk van het schip  beschadigd werd.  Begin 16de eeuw is de noordelijke zijbeuk afgebroken en de grote boogreeksen van het noorden weggehaald.  Het schip is naar het noorden wijder gemaakt en bezit dezelfde breedte als het koor.  De kerk wordt eveneens voorzien van een nieuwe gevel met een westelijk portaal in de as van het oude schip daar de Romaanse zijbeuk op dat moment nog bewaard was gebleven.  Een ander belangrijk portaal wordt uitgewerkt in het noorden aan de 3de travee.  Achteraf wordt deze in de 19de eeuw volledig dichtgemetseld.  Het schip is niet overwelfd maar overdekt met houtwerk in de vorm van een omgekeerde scheepsromp.  Tijdens het Ancien Regime was het schip ten laste van de parochianen en het koor voor de ontvangers van de tienden.  Hierdoor zijn eveneens in de omliggende dorpen de schepen geregeld Romaans gebleven zoals te Bailleval, Mogneville en Cambronne-lès-Clermont terwijl het koor uitgebreid of vernieuwd werd in de nieuwe Gotische stijl.

  Te Breuil-le-Vert is het meestal de landsheer van het dorp, Pierre II d'Argilière, en de priester, Michel de Rimaugis die de werken aan het schip financierden.  Deze gulheid kan verklaard worden doordat deze sedert 1467 kanunnik van Clermont werd en sedert 1503 kanunnik te Beauvais.  Op 22 januarie 1515 sticht deze samen met zijn broer, Jean, de kapel Notre-Dame waarvan de opbrengst is voorbehouden aan Nicole, de oudste zoon van Jean die sedert 1513 kanunnik is te  Beauvais en begunstiger van de kerk.  Andere werken worden nog uitgevoerd in de noordelijke zijbeuk van het koor waarbij de eerste 3 gewelven worden herdaan en voorzien worden van nieuwe flamboyante gewelfsleutels.  De colonnettenbundels ingewerkt in de muur worden vervangen door sluitversieringen in dezelfde stijl.

  De priorij wordt reeds afgeschaft voor de Franse Revolutie.  Reeds op het einde van de 17de eeuw gaat de abdij over tot het sluiten van verschillende priorijen maar behouden deze wel als bezit.  De priorij wordt veranderd in een landbouwbedrijf waarvan het logement en zijn duiventoren nog steeds bestaan.

  Met de Franse Revolutie wordt de vrijheid van religie nog niet in vraag gesteld en nog in datzelfde jaar wordt de klok opnieuw gesmolten.  De cultus wordt echter einde 1793 verboden en op 10 december 1794 worden de bezittingen openbaar verkocht.  In tegenstelling tot andere dorpen herneemt de cultus zich niet in 1795 maar moet men wachten tot 1803 alvorens een nieuwe geestelijke wordt aangesteld voor de parochie.  Het is rond deze periode dat zich de afbraak situeert van de zuidelijke zijbeuk van het schip.

  Op 19 maart 1921 wordt de kerk geklasseerd als historisch monument.

  Beschrijving.

  Regelmatig georiënteerd stelt de kerk zich samen met een breed schip van 4 traveeën; met een koor van 4 traveeën en een noordelijke zijbeuk van dezelfde breedte, beide in verlenging van het schip en zich beëindigend door een plat kooreinde; met een zuidelijke zijkapel van 2 traveeën, ter hoogte van de eerste 2 traveeën van het koor.  Deze kapel was het verlengde van de vroegere zuidelijke zijbeuk waarvan de dichtgestopte boogreeksen nog zowel aan de binnen- als buitenzijde zichtbaar zijn.  Een traptorentje bezet de hoek tussen de apsis van de kapel en het koor.  De klokkentoren verheft zich bovenop de 2de travee van de hoofdbeuk van het koor.  Een moderne sacristie is toegevoegd aan de 2de en 3de travee van de zijbeuk.  Het geheel van de kerk is overwelfd met ribgewelven waarvan deze in het schip neogotiek zijn en het houtwerk in een omgekeerde romp van de 16de eeuw verbergen.  Het koor en zijn zijbeuk vormen één homogeen geheel van 8 traveeën maar alle traveeën bezitten verschillende afmetingen.  De zijbeuk is breder dan het schip en de 1ste travee ligt dieper dan de 2 volgende terwijl de laatste korter is.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  (foto Wikipedia)

  Men betreedt de kerk langs het westelijke portaal of langs een kleine ingang op het einde van het schip aan de noordelijke zijde.  Het schip is overdekt met een dak van 2 hellingen en met een puntgevel in het westen.  De 1ste koortravee en de zijbeuk zijn in hun geheel overdekt door een hoger dak dan het schip.  Dit zet zich verder ten noorden van de klokkentoren door een afdak dat in het oosten beëindigd wordt met een halve puntgevel.  In het zuiden is deze verbonden met het dak van de kapel waarvan één van de wanden steun neemt tegen de westelijke muur van de 1ste verdieping van de klokkentoren.  De 2 laatste traveeën van het koor en de zijbeuk zijn voorzien van een onafhankelijk zadeldak met 2 naast elkaar gestelde puntgevels aan het kooreinde.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  De zuidelijke verheffing.

  De zuidelijke muur is vooral interessant voor zijn grote Romaanse dichtgestopte boogreeksen.  Nog enkel 1 van de oorspronkelijke 4 Romaanse vensters is waarneembaar bovenaan 1 van de huidige vensters.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  De dichtgestopte bogen zijn in rondboog, niet gemoluurd en rusten op vierkante pijlers van 90 cm breedte, 75 cm dikte zoals de muren en bezitten een hoogte van 2,19 tot 2,45 meter.  Aanvankelijk waren de pilasters of steunmuren in de pijlers ingewerkt en ondersteunden de bovenste cilinder van de gordelbogen.  De pijlers waren dus kruisvormig.  Vandaag kan men de pilasters niet meer onderscheiden dar de bogen zijn dichtgestopt tot aan de onderste cilinder.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  Bij het begin en het einde van de grote boogreeksen zijn de kapitelen verdwenen.  Op de 3 tussenliggende pijlers zijn ze met 3 in aantal zowel aan de binnen- als de buitenzijde.  Deze 3 kapitelen of gebeeldhouwde blokken situeren zich op eenzelfde plan en komen allen overeen met de pilasters.  De kapitelen gesitueerd aan de hoeken zijn 2 zijden maar de andere zijn met kleine gebeeldhouwde tegels.  De schuin afgewerkte tabletten die de dekstukken en astragalen op hun plaats houden zijn op verschillende kapitelen verdwenen door de erosie.  In enkele gevallen is het tussenliggende kapiteel gebroken en het gebroken gedeelte is vervangen door een element waarvan het motief niet overeenkomt.  Het beeldhouwwerk is bijzonder archaïsch, eenvoudig en naïef.  Het waren eerder werklieden van het dorp die hier aan de slag waren zich inspirerend op wat ze elders gezien hadden.  Aan de buitenzijde profileren zich op de 1ste pijler horizontale mouwstrepen; 2 parallelle krullen; en brede, afgeronde groeven die boven elkaar opgestelde bladeren laten uitschijnen.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  Op de 2de pijler bemerkte men 2 boven elkaar gestelde hoekkrullen en één vooraan; gegraveerde lijnen zonder samenhang; en een hoekkrul geassocieerd met een blad in waaiervorm.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  Op de 3de pijler ontwaart men een stengel die eenvoudige bladeren draagt en brede afgeronde groeven.

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  frankrijk,picardië,oise 60,kapiteel,breuksteen

  Bronnen.

  - Louis Graves in Précis statistique sur le canton de Clermont; Achille Desjardins; Beauvais 1838. Te lezen in http://books.google.fr

  - Eugène Müller in Entre Creil et Clermont, Comité archéologique de Senlis, Impremerie Eugène Dufresne; Senlis 1892. Te lezen in http://books.google.fr

  - Eugène Lefèvre-Pontalis in Les clochers du XIIième et du XVIième siècle dans le Beauvaisis et le Valois, Congrès archéologique de France; Editions Picard; Paris 1906.

  - Eugène Woillez in Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis pendant la métamorphose romane; Derache; Paris 1849. Te lezen  in http://books.google.fr

  - Alain Mabille in Notice sur Breuil-le-Vert, Comptes-rendus & memoires de la Société archéologique et historique de Clermont-en-Beauvaisis; Nogent-le-Rotrou 1995.

  Bijlagen.

  -https://atlas-roman.blogspot.be/2014/07/60-oise-romane.html

  -https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NblwPQAIkI3UVSg2PA-flzJ6ub4&ll=49.325465545324334%2C2.499511676953034&z=11

  -http://www.monumentum.fr/eglise-pa00114554.html

  -http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00114554

  -https://www.eglisesdeloise.com/monument/breuil-le-vert-eglise-saint-martin/

  -https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Martin_de_Breuil-le-Vert

  -https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eglise_Saint-Martin_à_Breuil-le-Vert?uselang=fr

  -https://www.mairie-breuil-le-vert.com/informations-sur-breuil-le-vert/eglise-saint-martin/

  -http://clochers.org/Fichiers_HTML/Accueil/Accueil_clochers/60/accueil_60107.htm

  -https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/bpiin2qPERf