Hervormde of Sint-Joriskerk te Drempt (Gelderland)

Hervormde of Sint-Joriskerk 

te Drempt

Beschrijving.

De Sint-Joriskerk houdt een zware, Romaanse klokkentoren die waarschijnlijk opgericht is in de 12de eeuw, een koor en een schip dat achtereenvolgens in de 14de en 15de eeuw bijgebouwd is, in.

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

De 1ste kapel op de huidige plaats werd in 731 gesticht.  In de 11de eeuw werd deze kapel vervangen door een kerk waarvan de Romaanse klokkentoren nog het restant is.

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

De klokkentoren in vulkanische tufsteen houdt 4 verdiepingen in welke verdeeld is door een fries van boogreeksen en chevronversiering.  Aan de zuidelijke zijde van de 1ste verdieping flankeren 2 kleine bas-reliëfs in zandsteen de middelste liseen.  Het gaat hier om een mannelijk personage voorzien van een lans of een kruis en een vrouwenhoofd.  Deze bas-reliëfs zijn spijtig genoeg in 1863 zo herwerkt geweest dat het bijna onmogelijk is deze nog te vermelden als Romaans beeldhouwwerk.  Volgens de overlevering zou het gaan om Karel de Grote en zijn vrouw.  Waarschijnlijk gaat het hier om sint-Lutger en de heilige Catharina. 

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

Op de 4de verdieping openen zich paarsgewijze bogen versierd met colonnetten met kubische kapitelen.  Het westelijke portaal schijnt nog authentiek te zijn.

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

nederland,gelderland,kerk,portaal,klokkentoren,tufsteen

Bron.

Ada van Deijk in Pays-Bas romans; Editions de Zodiaque "la Nuit des Temps 81; Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire 1994. 

Bijlagen.

-http://www.reliwiki.nl/index.php/Drempt,_Kerkstraat_1_-_Sint_Joriskerk

-http://www.oudegeldersekerken.nl/kerken/drempt

-https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Voor-Drempt)

-https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Joriskerk,_Drempt?uselang=nl#mw-subcategories

-http://rijksmonumenten.nl/monumenten/nederlands+hervormde+kerk+dorpskerk/drempt/

-https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/X5AegS3NHcF

De commentaren zijn gesloten.