Eglise Saint-Médard te Jodoigne (Brabant-Wallon)

Eglise Saint-Médard

te Jodoigne

Beschrijving.

De Sint-Medarduskerk werd gebouwd na 1184 toen het domein van de hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem bij het hertogdom Brabant werd toegevoegd, en de verschillende bouwfazen duurden tot in de 14de eeuw.

Vooral de samenstelling van de buitenwand van het halfronde koor toont aan hoe de Maasromaanse traditie zich nog verderzet door bv aaneengesloten rondbogen op zuiltjes, en hoe voorzichtig men de principes van de Gotiek uit Frankrijk toepast door bv een grotere scheiding tussen de dragende elementen en de wandvullingen, door grotere licht- en schaduweffecten en meer versieringen aan de vensters met zuiltjes met knopkapitelen.  Maar de spitsboog is nog afwezig.  Ook in het interieur merken we de aarzeling tussen het handhaven van de massieve muren en het bundelen van de krachten en spanningen door de toepassing van kruisribgewelven.  De stijl doet sterk denken aan de voormalige cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville waar eenzelfde gehechtheid aan de Romaanse tradities kan worden vastgesteld tot het einde van de 13de eeuw.

belgië,brabant-wallon,kerk,apsis

belgië,brabant-wallon,kerk,apsis

belgië,brabant-wallon,kerk,apsis

belgië,brabant-wallon,kerk,apsis

belgië,brabant-wallon,kerk,apsis

Het interieur gerestaureerd onder leiding van R.M. Lemaire in de jaren 1970 is bijzonder klaar in vergelijking met de overige kerken zoals te Orp-le-Grand.  Het schip is nogal gedrongen van verhoudingen en vermoedelijk was het de bedoeling de kerk westwaarts nog verder uit te bouwen.  De hybridische vermenging van laatromaans en vroeggotische elementen is bij de restauratie nog versterkt door het contrast tussen het ontpleisterd muurwerk en de ongemoeid gelaten pleistergewelven van 1759.

Bronnen.

- Jacqueline Leclercq-Marx in L'Art Roman en Belgique; Editions J-M. Collet 1997.

- Jean-Pierre Esther en Geert Bekaert in België Romaans, uitgeverij Hadewijch Antwerpen - Baarn.

-André Courtens en Jean Roubier in Romaanse kunst in België; uitgeverij Vokaer Brussel 1971.

Bijlagen.

-http://www.eglisesouvertes.be/church_detail.asp?churchID=32

-https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-M%C3%A9dard_de_Jodoigne

-https://www.routeyou.com/fr-be/location/view/47567967/eglise-saint-medard

-http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1980_num_138_4_5938

-https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/QbAh58LZ9Yz

De commentaren zijn gesloten.