• Sint-Martinuskerk te Volkegem (Oost-Vlaanderen)

  Sint-Martinuskerk

  te Volkegem

  Beschrijving.

  Het witgekalkte, eenbeukige Sint-Martinuskerk situeert zich bovenaan een heuveltop en biedt door de spitsboogvensters een Gotische aanblik.  De dakruiter dateert van het einde van de 17de of begin 18de eeuw.

  belgië,oost-vlaanderen,kerk

  Het kleine schip in Doornikse kalksteen dateert van het einde van de 11de of begin 12de eeuw.  Oorspronkelijk was het zaalkerkje verlicht door tweemaal 4 rondboogvenstertjes geplaatst tegen de dakrand.  In beide zijgevels merk men nog telkens 2 sporen van deze vroegere lichtopeningen.  Deze uiterst zorgvuldige vormgeving is kenmerkend voor de Romaanse zaalkerkjes in de Zwalmstreek.  Belangrijk is dat men hier het witte kleurcontrast van de buitengevels geëerbiedigd heeft, een element dat vaak verloren is gegaan.

  belgië,oost-vlaanderen,kerk

  belgië,oost-vlaanderen,kerk

  belgië,oost-vlaanderen,kerk

  In 1951 werd de Sint-Martinuskerk gerestaureerd door architect J Dhaeyer.

  Bronnen.

  - Romain Lemaire in De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden; Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen; Brussel 1952.

  - Jean-Pierre Esther en Geert Bekaert in België Romaans Architectuurgids; Uitgeverij Hadewijch; Antwerpen 1992.

  Bijlagen.

  -http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01688.htm

  -https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27404

  -https://daarwaarhethartvanvolis.wordpress.com/2015/08/25/st-martinuskerk-te-volkegem/

  -https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/a4kZbLbxvGe

 • Sint-Agathakerk te Landskouter (Oost-Vlaanderen)

  Sint-Agathakerk

  te Landskouter

  Beschrijving.

  Deze is een gaaf bewaarde plattelandskerk in Romaans-Gotische stijl. 

  Het zaalkerkje met vierkante westertoren uit de 12-13de eeuw werd later uitgebreid met een transept en een vlak afgesloten koor.  De metselaars gebruikten in de opeenvolgende bouwfazen verschillende soorten steenmateriaal zoals uit de groeven van Betsberg tussen Landskouter en Oosterzele met vooreerst in onregelmatige en later regelmatige blokken geelwitte zandsteen, en platte Doornikse stenen, aangevoerd via de Schelde.

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  De ingang met onversierd boogveld die benadrukt wordt door een waterlijst, kan nog uit de oudste bouwcampagne dateren.  De versterking met hoeksteunberen geeft aan de toren een vroeggotisch karakter.  De vorktracering in de spitsboogvormige galmgaten zijn in 1874 aangebracht.  Deze verwarrende verscheidenheid merken we eveneens op bij de noordelijke zijgevel van het schip; een gedichte deuropening met een drielobbig boogveld gevat in een geprofileerde spitsboog van de 14de eeuw?, een spitsvormig bovenlicht van de 13de eeuw? en een groot segmentboogvenster van 1752. 

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  belgië,oost-vlaanderen,kerk,romano-gotisch

  Eenheid van stijl was dus blijkbaar geen zorg.  Een heterogeniteit die het behouden waard is zoals ook gebeurde met de consolidatiewerken rond 1980.

  Bronnen.

  - R. Lemaire in De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden; Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Kunsten nr° 6, Brussel 1952.

  - Jean-Pierre Esther en Geert Bekaert in België Romaans, uitgeverij Hadewijch Antwerpen - Baarn 1992.

  Bijlagen.

  -http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01456.htm

  -https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36753

  -http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0005106.php4

  -http://www.landskouter.be/tag/kerk/

  -https://plus.google.com/u/0/114232711193413610987/posts/JAjt87BcmJQ