• Eglise Saint-Bavon te Amougies (Hainaut)

  Eglise Saint-Bavon te Amougies

   

  Beschrijving.

  Het westelijk gedeelte van de kerk is Romaans en dateert van rond 1100.  Dit is ook voornamelijk de reden waarom de kerk uit één beuk bestaat.

  In het centrum van Amougies bestond rond de 11de-12de eeuw  dus een kapel.  Als men de dikte van de muren aan de basis van de klokkentoren en aan de ingang van de kerk vergelijkt, kan men besluiten dat dit eerste gedeelte van het gebouw in breukstenen is, wat ook het restant moet zijn van de oude kerk in Romaanse stijl.  Deze werden opgetrokken in ijzerzandsteen met vermenging van Doornikse steen en Romeinse dakpannen.  In de noordgevel steekt onder de dakrand nog een dicht gemaakt rondboogvenstertje, dat een idee weergeeft van de vroegere, uiterst eenvoudige bouwstijl.  Maar in de loop der eeuwen heeft men er veranderingen doorgevoerd met in de rechter muur een Gotisch venster zoals eveneens de klokkentoren dateert van deze periode.

  belgië,henegouwen

  belgië,henegouwen

  belgië,henegouwen

  De toren die dateert van ongeveer 1100 werd in de loop van de 16de eeuw verhoogd in deze Gotische stijl.  De ingang werd aanvankelijk voorafgegaan door een inkomportaal ! Herstellingen werden doorgevoerd in 1627, 1659 en 1702.  In 1771 besloot het kapittel van Sint-Hermes van Ronse om het grootste gedeelte van de kerk af te breken en een reconstructie door te voeren.

  belgië,henegouwen

  belgië,henegouwen

  In de 16de eeuw hadden de kerken van Amougies en Russeignies als de begever van prebenden, het kapittel van Ronse en maakte deel uit van het dekenaat van Pamele, en behoorde tot het diocees van Kamerijk.  In 1550 werd zij een deel van het dekenaat van Ronse en in 1559 ging over naar het diocees van Mechelen.  Als parochie van Orroir ging zij na het Concordaat in 1801 over naar het diocees van Gent, vervolgens in 1966 naar het diocees van Doornik.

   

  Bronnen.

  - André Courtens in Romaanse kunst in België.  Architectuur, monumentale kunst.  Brussel 1971.

  - Geert Bekaert en Jean-Pierre Esther in Architectuurgids België Romaans; uitgeverij Hadewijck; Antwerpen 1992.

   

   

   

   

 • Eglise Saint-Christophe te Celles (Hainaut)

  Eglise Saint-Christophe te Celles

   

  Beschrijving.

  Uit een document van 1182 blijkt dat bij de Sint-Kristoffelkerk te Celles, Gonthier du Gardin, eigenaar van de kerk was en deze aan de abdij Saint-Thierry van Reims schonk.  Wanneer deze kerk werd opgericht, kan men echter niet nader bepalen uit de documenten maar men vermeldt dat in 1207 er een priester werd benoemd onder de naam van Hugues.  Een ander manuscript vermeldt  dat de patroonheilige van de parochie "Chelles-Moulenbaix", de heilige Kristoffel was.

  De grondslag van het religieuze gebouw van 1182 in Romaanse stijl, was een kapel die slechts één beuk inhield.  Deze stond rond 1250 waarschijnlijk op de plaats van de huidige kapel van de heilige Maagd.  Rond 1300 werd deze kapel uitgebreid naar de zijde toe van de huidige noordelijke zijbeuk.  De toren werd in Gotische stijl opgetrokken en dateert van de 15de eeuw.  Men neemt ook aan dat tijdens deze periode een tweede beuk werd toegevoegd, eveneens in de Gotische stijl.

  In 1773 bestond de kerk uit 2 beuken en werd te Reims de toelating gevraagd om hierbij een derde beuk aan toe te voegen.  De kerk werd aldus uitgebreid naar het zuiden toe met een derde beuk in de periode 1773-1778.

  Op 16 juli 1906 begon men echter met de afbraak van deze kerk waarna men op 23 december de eerste mis opdroeg.  Dit is dan ook de kerk in haar huidige toestand.

  Van de Romaanse Sint-Kristoffelkerk resten alleen nog enkele sporen in de noordgevel van de neogotische kerk.  In een dichtgemetselde rondboogdeur ziet men enkele mijtervormige lateien, die waarschijnlijk dienden ter afdekking van kleine romaanse vensters. 

  2.jpg

  3.jpg

  4.jpg

  5.jpg

  6.jpg

   

  Bronnen.

  - André Courtens in Romaanse kunst in België.  Architectuur, monumentale kunst.  Brussel 1971.

  - Geert Bekaert en Jean-Pierre Esther in Architectuurgids België Romaans; uitgeverij Hadewijck; Antwerpen 1992.

 • Eglise Saint-Georges te Cordes (Hainaut)

  Eglise Saint-Georges te Cordes

   

  Beschrijving.

  De Romaanse kerk van Cordes werd gebouwd bij het begin van de 12de eeuw en is één van de mooiste voorbeelden van plattelandskerkjes, gebouwd door de plaatselijke heren, op hun leen.  Zij is dus van oorsprong feodaal zoals tal van anderen van oorsprong monastiek zijn, gebouwd door een abdij in de omgeving.

  Het is in 1119 dat Bauduin de Cordes van de bisschop van Kamerijk, Burchart, de toestemming krijgt om op 200 à 300 meter van zijn kasteel, een rechthoekig gebouw op te richten.  Dit werd opgericht in breukstenen van zand- en kalksteen van Doornik, uit de groeven van Pétrieux en voorzien van een klokkentorentje, omgord met een terrein dat dienst doet als kerkhof.  De bisschop van Kamerijk schenkt de tienden aan de Benedictijnenabdij van Liessies in de streek van Kamerrijk, opgericht in de 8ste eeuw.  Deze abdij mag eveneens de plaatselijke priester aanstellen.  De kerk wordt toegewijd aan de heilige Joris.

  belgie,henegouwen

  Het gebouw is doorbroken met 3 kleine Romaanse vensters aan beide zijden en later met een oculus in de westelijke puntgevel.  De ingang wordt beschermd door een portaal in baksteen en een houten gebinte.  De stijl van het gebouw herinnert aan de periode van de stenen versterkingen en de versterkte burchten.

  belgie,henegouwen

  belgie,henegouwen

  belgie,henegouwen

  Zoals alle hoge, kleine vensters onvoldoende verlichting geven doorbrak men in de 15de eeuw een Gotisch venster aan de rechterzijde van het schip.  In de 15de eeuw richtte men een klokkentorentje in hout op om een zware klok te dragen.  Ten slotte werd in de 18de eeuw een ander venster doorbroken aan de linkerzijde van het schip dat werd gewijzigd in 1930.

  belgie,henegouwen

  Het is eveneens tijdens deze periode dat men het huidige koor oprichtte, versierd met een hoofdaltaar in Barokke stijl met hierboven een retabel gedaan met houten zuilen in Lodewijk XV-stijl.  In het schip verbergt een houten plafond, het dakgeraamte.

  In 1930 werd de kerk van Cordes geklasseerd als historisch monument en dat men met een restauratie begon onder leiding van architect Dufour van Doornik. 

   

  Bronnen.

  - Geert Bekaert en Jean-Pierre Esther in Architectuurgids België Romaans; uitgeverij Hadewijck; Antwerpen 1992.

  - André Courtens in Romaanse kunst in België.  Architectuur, monumentale kunst.  Brussel 1971.

  - Jacqueline Leclercq-Marx in L'Art Roman en Belgique; Editions J.M. Collet, Bruxelles 1997.

  Permalink Categories: Hainaut